Lidhje: MAS | UPT | FGJM | Deklarata e Bolonjës Doktorata-FGJM |


Mirësevini në Departamentin e Inxhinierisë së Burimeve Minerare

Fakulteti

  Përgjegjësi i Departamentit: Prof.Asoc.Dr. Aida Bode

  Grupet Mësimore Kërkimore

   Për më tepër informacion dërgoni e-mail në:   korini@yahoo.com

Të reja:

1. Lajmërim

Mbi zhvillimin e sesionit të provimeve të dimrit në Fakultetin e Gjeologjisë dhe Minierave

2. Orari i Provimeve

Bachelor
Master i Shkencave dhe Profesional

3. Struktura mesimore 2020 - 2021:

Struktura mësimore e ndryshuar Sem.II

4. Programet e Studimit Master 2020-2021

Programet e studimit Master për vitin akademik 2020 – 2021

5. Mandat Pagese

Mandat Pagese rregjistrimi në Programet Master të FGJM për 2020 – 2021

6. Orari i Mësimeve Sem.I
   (final):

Cikli i Studimeve Bachelor 2020-21

7. Marrëveshje Gjuha e Huaj:

Marrëveshja ECI (Cambridge)
Marrëveshja British Council (APTIS)
Marrëveshja TOEFL - TOEIC