Lidhje: MAS | UPT | FGJM | Deklarata e Bolonjës Doktorata-FGJM |


Mirësevini në Departamentin e Inxhinierisë së Burimeve Minerare

Fakulteti

  Përgjegjësi i Departamentit: Prof.Asoc.Dr. Aida Bode

  Grupet Mësimore Kërkimore

   Për më tepër informacion dërgoni e-mail në:   korini@yahoo.com

Të reja:

1. Orari i Mësimeve Sem.II

Cikli i Studimeve Bachelor 2020-21

2. Struktura mesimore 2020 - 2021:

Struktura mësimore e ndryshuar Sem.II

3. Programet e Studimit Master 2020-2021

Programet e studimit Master për vitin akademik 2020 – 2021

4. Mandat Pagese

Mandat Pagese rregjistrimi në Programet Master të FGJM për 2020 – 2021

5. Marrëveshje Gjuha e Huaj:

Marrëveshja ECI (Cambridge)
Marrëveshja British Council (APTIS)
Marrëveshja TOEFL - TOEIC