Lidhje: MAS | UPT | FGJM |

Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave

Doktorata "Gjeoshkencat, Burimet Natyrore dhe Mjedisi"

Doktorata "Gjeoshkencat, Burimet Natyrore dhe Mjedisi" Doktorata "Gjeoshkencat, Burimet Natyrore dhe Mjedisi"
Lista e doktorantëve - Filluar në vitin akademik 2009 - 2010

Nr Emri Mbiemri
Diploma Fusha
E-mail
1
 Dulian Zeqiri
 Inxh.Nafte

 turanz@live.com
2
 Spartak Kuçaj
 Inxh.Markshajdër
 Gjeomatikë
 spartaku_2005@yahoo.it
3
 Ana Qorri
 Inxh.Gjeolog

 ing_anaqorri@yahoo.com
4
 Esmeralda Zeqo
 Inxh.VB-NG

 e_zeqo@yahoo.com
5
 Altin Karriqi
 Inxh.Gjeofizik

 akarriqi@gmail.com
6
 Luan Arapi
 Mesuesi Fizikë
 Gjeoinformatikë
 l_arapi70@yahoo.com
7
 Veronika Hajdari
 Inxh.Ndërtimi
 Gjeol.Inxhinierike
 veronikahajdari@yahoo.com
8
 Alketa Ndoj
 Inxh. Ndërtimi
 Gjeol.Inxhinierike
 alketandoj@yahoo.com
9
 Entela Vako
 Inxh.Min.Ngurta
 Hidrogjeologji
 entelavako@yahoo.com
10
 Dashamir Gega
 Inxh.Gjeolog

 dashamirg@yahoo.com
11
 Asim Hoxha
 Inxh.Markshajdër
 Markshajderi
 hoxhaasim@yahho.it
12
 Martin Dudumi
 Inxh.Nafte
 Gjeoburime
 madu_72@hotmail.com
13
 Elsa Veseli
 Inxh.Gjeolog
 Gjeol.Inxhinierike
 ing_elsaveseli@hotmail.com
14
 Jeton Pekmezi
 Inxh.Markshajdër
 Gjeomatikë
 jpekmezi@gmail.com
15
 Anila Morina
 Inxh.Gjeolog
 Gjeologji
 morina_anila@hotmail.com
16
 Qamil Suka
 Inxh.Gjeolog
 Vendburime
 qsuka@kosovo-mining.org
17
 Musa Shabani
 Inxh.Gjeolog
 Gjeologji
 musa_shabani@hotmail.com
18
 Sali Mulaj
 Inxh.Gjeolog
 Gjeologji
 smulaj@kosovo-mining.org
19
 Halime Hajra
 Inxh.Gjeologe
 Gjeologji
 limehajra@hotmail.com
20
 Selim Frangu
 Inxh.Gjeolog
 Gjeologji
 selim_frangu@hotmail.com
21
 Bislim Mucaj
 Inxh.Gjeolog
 Mjedis
 bislim_trepca@hotmail.com
22
 Festim Kutllovci
 Inxh.Hidrogjeol.
 -
 festimkutllovci@hotmail.com
23
 Hazir Çadraku
 Inxh.Gjeolog
 -
 haziri_07@hotmail.com
24
 Blerim Meholli
 Inxh.Gjeolog
 -
 blerimmeholli_30@yahoo.com
25
 Nexhmi Krasniqi
 Inxh.Miniere
 Ekonomi Minerare
 knexhi_ing@hotmail.com


   Për më tepër informacion dërgoni e-mail në:   korini@yahoo.com